• April 25, 2024

ธนจิรา เคาะราคา IPO ที่ 16.50 บาทต่อหุ้น

นายพงศ์ศักดิ์พฤกษ์ไพศาลกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัด(มหาชน)ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญบริษัทธนจิรารีเทลคอร์ปอเรชั่นจำกัด(มหาชน)หรือTANเปิดเผยว่าล่าสุดได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรก(IPO)ของTANที่16.50บาทต่อหุ้น

โดยจะเปิดให้นักลงทุนจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน77.5ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้(พาร์)หุ้นละ1บาทคิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน25.8%ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ในวันที่9 – 11ตุลาคม2566และคาดว่าจะสามารถนำหุ้นTANเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET)ได้ภายในเดือนตุลาคม2566นี้คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ขณะเดียวกันTANได้ลงนามแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัด(มหาชน)เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญพร้อมแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญอีก3รายประกอบด้วย1.บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัด(มหาชน), 2.บริษัทหลักทรัพย์เอเซียพลัสจำกัด(มหาชน)และ3.บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า(ประเทศไทย)จำกัด

ทั้งนี้การกำหนดราคาหุ้นIPOมาจากวิธีการสำรวจความต้องการจองซื้อหุ้นของนักลงทุนสถาบันภายในประเทศ(Book Building)และมองว่าราคาดังกล่าวเหมาะสมจากความแข็งแกร่งในการเป็นหนึ่งในผู้นำกลุ่มธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไลฟัสไตล์แฟชั่นระดับลักข์ซัวรีที่มีศักยภาพการเติบโตจากการขยายพอร์ตธุรกิจอย่างต่อเนื่องการต่อยอดธุรกิจจากแบรนด์ภายใต้พอร์ตโฟลิโอและการขยายธุรกิจเพื่อมุ่งเติบโตในตลาดระดับภูมิภาค

ขณะที่นายธนพงษ์จิราพาณิชกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารTANเปิดเผยว่าการนำบริษัทเข้าจดทะเบีนในตลาดหลักทรัพย์ฯและเสนอขายหุ้นIPOครั้งนี้เพื่อขยายระบบนิเวศทางธุรกิจผ่านการขยายสาขาของแบรนด์ธุรกิจสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นที่กลุ่มบริษัทเพื่อปรับโครงสร้างเงินทุนผ่านการชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจากการลงทุนในช่วงที่ผ่านมาและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการบริหารธุรกิจเพื่อรองรับการเติบโตในระดับภูมิภาคคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง