• April 26, 2024

สศช.จี้แก้หนี้ ดูแลเกษตร หนุนส่งออก ดันเศรษฐกิจ

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงถึงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ จีดีพี ไทย ว่า ปี 65 เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้เพียง 2.6% ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.2% เนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวเร็วกว่าที่คาด จนทำให้การส่งออกในไตรมาสที่ 4 หดตัวอย่างหนัก โดยติดลบที่ 10.5% ขณะที่เศรษฐกิจในไตรมาสที่ 4 ปี 65 ขยายตัวได้เพียง 1.4% ชะลอตัวลงจากไตรมาส 3 ที่ขยายตัว 4.5% ซึ่งเป็นไปตามสถานการณ์ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก สอดคล้องกับหลายประเทศอาเซียน ที่มีส่งออกชะลอตัวลงเช่นกัน ส่วนตัวชี้วัดอื่น ๆ ยังปรับตัวดีและเศรษฐกิจยังคงมีเสถียรภาพ

ทั้งนี้ สศช. ได้ปรับคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 66 เหลือเพียง 2.7-3.7% หรือมีค่ากลางที่ 3.2% จากเดิมคาดว่าจะเติบโตได้ 3-4% ซึ่งต้องฝากความหวังเรื่องการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวเพื่อให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นหลัก ควบคู่ไปกับการบริโภคภายในประเทศ โดยคาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวอยู่ที่ 28 ล้านคน จากเดิมคาดว่าอยู่ที่ 23 ล้านคน มีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1.31 ล้านล้านบาท ขณะที่เงินเฟ้อคาดว่าอยู่ในกรอบเป้าหมายที่ 2.5-3.5% ส่วนค่าเงินบาทน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 32.3-33.3 บาทต่อดอลลาร์ ส่วนการส่งออกคาดว่าจะติดลบ 1.6% จากเดิมคาดว่าจะขยายตัวได้ 5.5% จากภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยที่จะเกิดขึ้น คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

“ปัจจัยสนับสนุนสำคัญที่ผลักดันเศรษฐกิจเติบโตในปีนี้ มาจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว การขยายตัวของการลงทุน ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ การขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่องของการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน และการขยายตัวในเกณฑ์ดีของภาคเกษตร ขณะที่ในไตรมาสแรกนี้ ยังต้องติดตามความเสี่ยงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ความผันผวนของระบบการเงินและบรรยากาศทางการเมืองหลังเลือกตั้ง รวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณปี 67 ที่อาจต้องล่าช้าไปจากเดิม จากการจัดตั้งรัฐบาลใหม่”

นายดนุชา กล่าวด้วยว่า ในปี 66 การบริหารนโยบายเศรษฐกิจ ต้องให้ความสำคัญใน 8 เรื่องสำคัญ คือ การดูแลแก้ไขปัญหาหนี้สินของลูกหนี้รายย่อย ทั้งหนี้สินในภาคครัวเรือนและเอสเอ็มอี, การดูแลการผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกร, การรักษาแรงขับเคลื่อนจากการส่งออกสินค้า โดยเฉพาะอำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชน การขยายตลาดส่งออกไปตลาดใหม่ที่มีกำลังสูง เป็นต้น รวมทั้งการสนับสนุนการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวและบริการเกี่ยวเนื่องอย่างจริงจัง

นอกจากนี้ ยังต้องให้การส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชน โดยเฉพาะเอกชนที่ได้รับบัตรส่งเสริมแล้ว ต้องมีการลงทุนจริงเกิดขึ้น การเดินหน้าผลักดันการลงทุนในอีอีซี และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ ขณะเดียวกันต้องเร่งขับเคลื่อนการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ ควบคู่ไปกับการเพิ่มพื้นที่ทางการคลัง เพื่อรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนในระยะปานกลาง และเพิ่มศักยภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมทั้งต้องติดตาม เฝ้าระวัง และประเมินสถานการณ์ความผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลก ที่สำคัญต้องรักษาบรรยากาศทางเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศให้ดีคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง