• April 22, 2024

น้ำสูงท่วมสันราง! การรถไฟฯ แจ้งปรับเปลี่ยนเดินรถสายใต้ 18-19 ธ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) เปิดเผยว่า รฟท. ขอแจ้งปรับเปลี่ยนการเดินรถเส้นทางสายใต้ ที่มีต้นทางปลายทางที่สถานีหาดใหญ่ ยะลา และสุไหงโก-ลก ระหว่างวันที่ 18-19 ธ.ค.65 หลังเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีมวลน…

Read More