• April 3, 2024

รับสมัครผู้ฝึกงานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่น รายได้รวมกว่า 1.6 ล้านบาท

นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์กร IM Japan ครั้งที่ 4 ประจำปี 2567 ประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมก่อสร้าง ฟรีค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เมื่อฝึกปฏิบัติงานครบ 3 ปี โดยผ…

Read More