• April 24, 2024

เศรษฐกิจไทยปี 66 เจอศึกหนัก ความเสี่ยง 6 ด้านนอกประเทศ

นายอมรเทพ จาวะลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสำนักวิจัย และที่ปรึกษาการลงทุน ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย เปิดเผยว่า ในปี 66 ไทยต้องเจอกับความเสี่ยง 6 ด้าน ทั้งปัญหาการรุกรานของรัสเซียในยูเครนที่ยืดเยื้อ จนกระทบห่วงโซ่อุปทานด้านอาหารสัตว์ ปุ๋ย รวมทั้งสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ, ธนาคารก…

Read More