• April 26, 2024

สศช.จี้แก้หนี้ ดูแลเกษตร หนุนส่งออก ดันเศรษฐกิจ

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงถึงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ จีดีพี ไทย ว่า ปี 65 เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้เพียง 2.6% ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.2% เนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวเร็วกว่าที่คาด จนทำให้การส่งออกในไตรมาสที่ 4 หดตัวอย่างหนัก โ…

Read More