• March 22, 2024

“Iron Dome” คืออะไร- ระบบป้องกันขีปนาวุธผู้พิทักษ์น่านฟ้าอิสราเอล

ในการโจมตีของกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์ “ฮามาส” ใส่พื้นที่ต่าง ๆ ของอิสราเอลที่ผ่านมา มักจะมาในลักษณะของการยิงปืนใหญ่และจรวดขีปนาวุธเข้ามาในหลักเป็นพัน ๆ ลูก ซึ่งหากมันตกใส่อิสราเอลทั้งหมด สิ่งที่จะเกิดคือความหายนะอย่างไม่ต้องสงสัย

หนึ่งในยุทโธปกรณ์ที่สำคัญที่สุดของอิสร…

Read More