• April 1, 2024

"การเมืองไม่นิ่ง" เอกชนประเมินเศรษฐกิจครึ่งปีหลังยังมีความท้าทายสูง

ขณะเดียวกัน ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจปรับลดลงเพราะมีความกังวลต่อความยืดเยื้อของสถานการณ์การเมือง การทำงบประมาณรายจ่ายของรัฐ ย้ำอยากเห็นรัฐบาลใหม่เข้ามาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยเร็ว

ย้ำจุดยืน ต้องจัดตั้งรัฐบาลใหม่ให้ได้ภายในเดือนนี้

นอกจากนั้นแล้ว ภาคเอกชนยังมีจุดยืนเพรา…

Read More